Rejestracja

  • Co daje rejestracja?
  • Darmowa promocja produktów
  • Szerszy rynek zbytu
  • Reklama produktu na profesjonalnym serwisie
  • Nie czekaj...

Masz problem z rejestracją? Zadzwoń 532488566 lub kliknij ten linkOŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów czynności polegających na zamieszczeniu  informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej Administratora oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w związku z realizacją jego ustawowych zadań – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach. Zgoda jest dobrowolna.